Prețuri

Art. 1 Se aprobă, începând cu data de 01.12.2023, preţul de furnizare al apei potabile, respectiv tariful serviciului de canalizare, practicate la nivelul comunei Poroschia, atât pentru consumatorii casnici cât şi pentru consumatorii persoane juridice, după cum urmează

  1. apă potabilă livrată: 7,35 lei/mc + 9% TVA, conform Actului adiţional nr. 3 / 11.2023 la contractul nr. 5346 I 06.09.2019 încheiat între SC APA SERV S.A. şi SC POROSCHIA COM SRL
  2. canalizare – epurare: 5,53 lei/mc + 9% TVA, conform Actului adiţional nr. 3/ 09.11.2023 la contractul 5346 I 06.09.2019 încheiat între SC APA SERV S.A. şi SC POROSCHIA COM SRL